Lịch Khai giảng

KHOÁ HỌC ONLINE

Lập trình viên .NET

Bắt đầu học ngày 18-05-2024

Học trên Hệ thống Google Meet. Thời gian học trong 04 tháng

KHOÁ HỌC OFFLINE

Lập trình viên .NET

Bắt đầu học ngày 01-06-2024

Học tại Phòng học có điều hoà, bảng, màn hình. Thời gian học trong 04 tháng

Liên hệ Đăng ký Khoá học